Društvene i omladinske kampanje

Antidoping Agencija Republike Srbije


Data/Images/adas_mali.jpgBelgrade Sport Fest, oaza sporta i zdravlja, idealno je mesto da se uputi univerzalna društvena poruka o problemu dopinga u sportu koji je rastući problem sadašnjice, na žalost, u ekspanziji i ne sme biti ignorisan. Jedino konstantnom borbom može se sačuvati integritet sporta i zaštititi zdravlje sportista i omladine širom sveta.

Doping sredstva sistematski uništavaju ceo organizam, ne samo onih koji ih koriste već i njihovih pokolenja. Više od 50 domaćih sportista spremno je da umre za medalju na nekom velikom takmičenju kao što su Olimpijske igre ili Svetsko prvenstvo, pokazuje istraživanje Antidoping agencije Srbije. Šokatni nam podaci dolaze iz SAD-a i Kanade gde upotreba dopinga skoro da ima karakter epidemije. Različite studije pokazuju kako skoro 5% sportista u dobi do 14 godina koristi humani hormon rasta.

Belgrade Sport Fest kao festival posvećen isključivo sportu i rekreaciji, društvenom kampanjom o antidopingu, želi da doprinese edukaciji omladine, a posebno mladih sportista i rekreativaca. Želimo da se mladi ljudi u što većem broju bave sportom, takmičeći se na fer način, pri tom vodeći računa o sopstvenom zdravlju.

Antidoping agencija Republike Srbije sprovešće akciju koja će obuhvatiti deljenje promotivnih i edukativnih materijala, kao i razgovor sa prolaznicima/posetiocima, u cilju podizanja svesti građana o problemu dopinga u sportu.

 

JAZAS


USPEŠNA ODBRANA na Sport Festu

Data/Images/logo_s.jpgOmladina Jugoslovenske asocijacija za borbu protiv side – Omladina JAZAS- a - je nevladina, neprofitna, humanitarna organizacija osnovana 1994. godine sa ciljem da se bavi prevencijom HIV/AIDS- a i pružanjem psihosocijalne pomoći ljudima koji žive sa ovom bolešću. Od ideje grupe mladih entuzijasta, nastala je Omladina JAZAS-a koja danas ima 11 regionalnih kancelarija, pokriva čitavu teritoriju Republike Srbije i broji preko 3000 članova.

Uz pomoć kompanije Durex ove godine, Omladina JAZAS-a će se pojaviti na Sport Festu.

Osnovni cilj akcije jeste da se mladim ljudima skrene pažnja na rizike nesavesnog ponašanja i na važnost izgradnje zdravih stilova života. Naši šandovi će se nalaziti pored glavne bine, kod restorana Jezero, a pored 15.000 kondoma deliće se i informativno-edukativni materijali. Takođe, bićemo spremni i da odgovorimo na vaša pitanja o reproduktivnom zdravlju.

Kroz ovu kampanju potrudićemo se:

 • Da smanjimo nivo rizičnog ponašanja u vezi sa HIV/AIDS-om i polno-prenosivim infekcijama među mladim ljudima kroz informisanje i savetovanje
 • Da povećamo nivo upotrebe kondoma od strane mladih ljudi tako što ćemo kondome učiniti dostupnim.

Mladi u JAZAS-u kroz zabavu i druženje osmišljavaju i sprovode akcije, a kroz uvek novi i drugačiji način uvode mladog čoveka u svet novih znanja o AIDS-u i drugih polno prenosivih infekcija. Pri tome se trude da u što većoj meri utiču a promenu dva, nažalost, još uvek široko rasprostranjena stava: negativan stav o HIV pozitivnosti i "Ma, neće to meni da se desi".

Ukoliko posetite naše štandove, uvek možete da porazgovarate sa nekim od naših edukatora. To su mladi od 15 do 24 godine koji znaju da prenesu svoja znanja na jednostavan i prihvatljiv način. Sex je zadovoljstvo, ali i odgovornost prema svom zdravlju i zdravlju drugih ljudi. A nije uvek lako pričati o sexu i nije uvek zgodno sa svakim pričati o sexu. Na ovakvim akcijama uvek možete porazgovarati sa našim edukatorima koji pouzdane informacije o bezbednom seksu mogu uvek da podele sa vama.

Trenutno u svetu živi preko 30 miliona ljudi sa HIV-om, a Srbija je jedna od zemalja u regionu koje imaju najveći broj inficiranih. Svakih 5 sekundi negde u svetu jedna osoba se inficira HIV-om, a svakih 15 sekundi jedan život se ugasi zbog AIDS-a. Iako smo svi čuli za polno-prenosive infekcije (PPI) i HIV, i dalje se ne praktikuje siguran sex. Zato Omladina JAZAS-a nastoji da svakom svojom aktivnošću spreči da se nova osoba inficira HIV-om i pojavljuje se na svim dešavanjima gde se okupljaju mladi.

Dođite, pitajte i saznajte! Uspešno se odbranite!

 

IFMSA-Serbia (YuMSIC)


Data/Images/logo_yumsic_s.jpgIFMSA-Serbia (YuMSIC) je punopravni član međunarodne organizacije studenata medicine (IFMSA) u Srbiji. IFMSA je osnovana u Kopenhagenu (Danska) 1951. godine kao nevladina, neprofitna i nepolitička organizacija priznata od strane Svetske Zdravstvene Organizacije (WHO) kao forum studenata medicine koji u okviru sistema Ujedinjenih Nacija deluje u cilju rešavanja globalnih problema. Danas organizacija broji preko 1 600 000 studenata, članova, iz svih krajeva sveta i predstavlja najveću studentsku organizaciju u svetu.

Godine 1953. YuMSIC postaje punopravni član IFMSA i kao takav jedna je od najstarijih članica u IFMSA. Prošle godine YuMSIC je proslavio 55 godina postojanja što nas čini jednom od najstarijih studentskih organizacija ne samo na Balkanu već i u Evropi.

Rad YuMSICu je organizovan kroz 6 komiteta koji se bave različitim oblastima međunarodne saradnje studenata medicine:

 • Profesionalna  razmena studenata medicine, koja našim studentima pruža priliku da odu na jednomesečno usavršavanje u inostranstvo
 • Naučna razmena studenata medicine, koja pruža priliku da medicinari iz Srbije učestvuju na nekom istraživačkom ili naučnom radu u inostranstvu
 • Projekti i akcije u oblasti javnog zdravlja u cilju borbe protiv pušenja i zloupotrebe psihoaktivnih supstanci, promociji zdravih stilova života, obeležavanju značajnih datuma za medicinu
 • Projekti i akcije u oblasti reproduktivnog zdravlja i side, koji za cilj imaju unapredjenje nivoa znanja, promena ponašanja i podizanje svesti mladih o problemima i predrasudama vezanim za reproduktivno zdravlje, siguran i zadovoljavajući seksualni život, HIV/AIDS i PPI, kako među studentima medicine tako i u opštoj populaciji
 • Praćenje trendova u oblasti medicinskog obrazovanja
 • Aktivnosti vezane za ljudska prava i mir

Dokaz za visok kvalitet rada YuMSIC-a su i mnogi projekti koji su organizovani i sprovedeni od strane uigranih timova, partnerstvo sa brojnim nacionalnim i internacionalnim organizacijama i institucijama kao što su USAID, UNICEF, UNAIDS, UNFPA, Ministarstvo zdravlja, Republički zavod za zaštitu zdravlja i dr, kao i značajna reputacija u okviru IFMSA. Članovi smo i osnivači Centra za Međunarodnu Saradnju Studenata (CMSS), kao i Youth Peer mreže (y-peer), mreže koja postoji na svetskom nivou, a srpski ogranak iste predstavlja jedan od najrazvijenijih u svetu.

Sve ostale informacije možete naći na našem sajtu: www.ifmsa-serbia.org ili nas potražite u suterenu Medicinskog fakulteta u Beogradu, Dr Subotića 8.

Učestvovanje IFMSA-Serbia na Belgrade Sport Fest-u pružiće mogućnost mladim ljudima da se upoznaju sa zdravim stilovima života i kako da dalje razvijaju svest u tom pravcu.

Predviđene aktivnosti na Belgrade Sport Festu:

 • Deljenje edukativnog materijala na različite teme iz oblasti javnog i reproduktivnog zdravlja (bolesti zavisnosti, hepatitis B i C, HIV/AIDS, polno prenosive bolesti, gojaznost...)
 • Distribucija kondoma
 • "Upitnik o zdravlju" - anketa o zdravim stilovima života, na bazi dobrovoljnog i anonimnog anketiranja svih zainteresovanih
 • Druženje i pružanje informacija kroz razgovor i pitanja zainteresovanih na samom štandu, na sve teme iz oblasti javnog i reproduktivnog zdravlja
 • Distribucija YuMSIC-ovog propagandnog materijala
Vesti
design by
Trilenium & MASSVision
produced by MASSVision
powered by cMASS