Tai Chi Chuan

Subota 06. jun 2009, 18:15h, lokacija tribine kod restorana "Jezero"

Tai đi ćuan (Taijiquan)

Taijiquan je veština koja u sebi ujedinjuje više komponenti. To je sportska i borilačka veština, deo integrativne medicine i životna filozofija. Objedinjuje različite fizičke, duhovne tehnike i filozofske pristupe. Taijiquan istovremeno tretira telo i duh i u sebi ujedinjuje sva fundamentalna znanja potrebna za to. U Taijiquanu kao sveobuhvatnoj holistiškoj metodi se ne može odvojiti metoda rehabilitacije od borilačke veštine. Mora u sebi da sadrži sve te elemente, jer se bez toga svodi na prazne usporene pokrete - usporenu fiskulturu.

Nastanak Taijiquana je delom legenda. Najstariji podatci o ideji "vežbati zdravlja radi" nas upućuju negde 2700 god. pre n.e. u period Huang Tia - "Žutog Cara", za koga se zna da je upražnjavao sistem vežbi Tao Jin zbog očuvanja fizičkog i duhovnog zdravlja. Kao borilačka veštinakorene nosi negde oko 530. god. n.e.pre. od učitelja Ta Mo - Bodi Darme. Kako je taijiquan nastajao u manastirima, duboka usmerenost ka sebi darivala je miran duh monasima koji su pronalazili najprirodnije i najzdravije načine jačanja i treniranja tela, ali i duha.

Drevni kineski filozofi su shvatili da je energija koja nam udahnjuje život je deo energije Univerzuma. Neprekidni tok i razmena te energije obezbeđuje tok života, a bolest nastaje neravnotežom između unutrašnjeg i spoljašnjeg okruženja, tj. poremećajem cikličnog kruženja, razmene. Na tim osnovama je nastao Taijiquan, savršeni sistem za održavanje zdravlja, ali i unutrašnje harmonije i mira.

Pokret u Taijiquanu predstavlja način da tok energije sprovedemo kroz naše mišiće, um, emocije i duh. Kada vežbate Taijiquan morate biti svesni tog neprekidnog toka, cikličnog kretanja, jer se napajanje isceljujućom energijom - upravo dešava kroz to kruženje. U izvođenju pokreta, koliko god on izgledao lak i jednostavan, učestvuje celo telo i celokupna svest.

 

Klub tradicionalnih sportskih veština "Hua Kang"

Klub "Hua Kang" je osnovan 2000. godine.

Cilj i zadatak Kluba je izučavanje, širenje i omasovljavanje tradicionalnih kineskih veština. Prioritet u našem radu dajemo razvoju i unapređenju unutrašnjih veština, Taijiquanu (Tai chi chuanu) i Qi gongu, kao i širenju znanja i informisanju javnosti o prednostima i dobrobiti vežbanja ovih veština kroz štampu, televizijske emisije, javne demonstracije učestvovanjem na sportskim manifestacijama, demonstracijama i gostovanjima u drugim gradovima. Članovi kluba svake godine učestvuju na Sportfestu, na Festivalu ženskog sporta,  Beogradskim danima, Danima Kine, Noći muzeja, na svetskom danu Taijiquana, Taiji susretima...

U klubu Hua Kang trenutno  ima oko 70 vežbača između 20 i 60 godina. Među njima ima rekreativaca, ali i onih koji kroz Taiji i Qi gong traže svoj put do zdravlja, vitalnosti i dugovečnosti, kao i sklad sa zakonima i energijama Univerzuma. Međutim, u Klubu ima i sportista koji se takmiče i osvajaju medalje i u međunarodnoj konkurenciji.

Od 2000. godine članovi kluba su na evropskim šampionatima osvojili ukupno 2 zlatne, 7 sebrnih i 10 bronzanih medalja za Taijiquan.

U klubu se vežbaju razni stilovi u 3 kategorije: početni, napredni i viši nivo sa i bez oružja, izučava se guranje ruku i borilačka primena pokreta.

Učitelj kluba Hua Kang,
Đenđi Samardžija

News
design by
Trilenium & MASSVision
produced by MASSVision
powered by cMASS